M phun son cao ap

Phụ Tùng Sơn Cao Áp

Có nhiều loại phụ kiện kèm theo cho thiết bị phun sơn cao áp.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu phụ tùng không được liệt kê bên dưới.

Lọc hút sơn      loc-hut-son Ống hút sơn                                                                 ong-hut-son

Lọc đầu

súng sơn                                                                                       

loc-sung-son-dics

Lọc súng WIWA - aircombi                         

loc-sung-son-aircombi

Lọc máy sơn

WIWA -   nhỏ            

loc-may-son-nho 1

Lọc máy sơn

WIWA - lớn

loc-may-son-lon 2

Lọc máy sơn Graco        

loc-may-son-graco  Lọc máy sơn Wagner loc-may-son-wagner Lọc máy sơn Kremlin loc-may-son-kremlin
Quậy sơn quay-son Thùng sơn 5L thung-son Ống sơn ong-son-blue
Khớp xoay sơn swivel-airless  Van xả sơn van-xa-son Ống hơi ong-hoi