M phun son cao ap

Béc Phun Sơn

Béc sơn xoay T93R

 Áp suất phun: tối đa 345 bar [5000psi]

Kích cỡ béc: tùy chọn; xyy [x : góc phun; yy : cỡ béc]   

bec-son-T93R

Béc sơn dẹt T93F

 Áp suất phun: tối đa 345 bar [5000psi]

Kích cỡ béc: tùy chọn; xyy [x : góc phun; yy : cỡ béc]  

Ron nhựa: không 

tip-T93F
Chụp béc sơn T93R-GUARD

Áp suất phun: tối đa 345 bar [5000psi]                         

Ren: 7/8" hoặc 11/16"

chup bec son T93R