M phun son aircombi

Súng sơn WIWA Aircombi 2100

Một sản phẩm mới của WIWA dùng kết hợp với các máy phun sơn Profit và Phoenix thành cụm thiết bị phun Aircombi.

Thông số kỹ thuật WIWA Aircombi 2100                                                      

Technical Data:                       
• Material pressure: up to 250 bar
• Air consumption (at 2.5 bar): 220 liter/min
• Transfer efficiency: max. 85%
• Weight: 598g

 

Download WIWA gun 2100

WIWA-OPTIMA-2100 Aircombi 2100