Buồng phun cát/phun bi

 

Ngày nay, do yêu cầu phun hạt mài cho hầu hết các sản phẩm kim loại nên các doanh nghiệp đều muốn tự trang bị riêng cho mình các buồng phun hạt mài, phun sơn và dây chuyền sơn cụ thể.

Dĩ nhiên, chi phí đầu tư là một khoản đáng kể cho doanh nghiệp nhỏ.

Liên hệ ngay với chúng tôi khi có nhu cầu đầu tư để biết được dự toán chi phí và giải pháp công nghệ.

phong-phun-bi-1 phong-phun-bi-2
Bên ngoài Phòng phun bi Bên trong Phòng phun bi