Các loại hạt phun

Có rất nhiều loại hạt mài khác nhau được sử dụng cho việc phun hạt.

Tùy vào ngành nghề nào mà sẽ sử dụng đúng loại phù hợp như:

Hạt thép [steel shot/grit] và Zinc shot

Hạt ôxit nhôm [aluminum oxide]               

Hạt thủy tinh tròn [glass bead]

Hạt thủy tinh cạnh [crushed recycle glass]

và các loại hạt khác nữa,...

abrasives

Chúng tôi là đại diện phân phối của các hãng từ châu Âu, Mỹ.