M may do son

Model QNix 4200/4500

Dòng máy này có đầu đọc gắn liền với máy hoặc nối với dây cáp.

Các ưu điểm chính là:

- Không cần cân chỉnh bằng màng phim (chỉ cần cân chỉnh bằng tấm zero mẫu kèm theo)

- Thang đo lớn 0-3000 microns, thích hợp cho các lớp phủ dày hiện nay.

- Đầu đọc bằng ruby rất bền

- Tự động nhận dạng kim loại bề mặt nền

qnix4500 4200-4500_1 QNix-4500 4

Máy QNix 4200 chỉ đo được trên kim loại từ tính (Fe-ferrous).

Máy QNix 4500 đo được trên cả 2 loại bề mặt: Fe và NFe (non-ferrous).

Bộ máy tiêu chuẩn bao gồm:

- Máy đo sơn QNix 4200 hoặc 4500

- Tấm kim loại cân chỉnh về zero

- Pin 

- Túi vải bao máy

- Hộp nhựa đựng máy

Download Catalogue QNix 4500-4200