Chúng tôi là đại diện hợp tác với tổ chức SSPC (www.sspc.org) thực hiện dịch vụ đào tạo và giảng dạy chuyên sâu cho ngành chống ăn mòn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Liên hệ chi tiết.